Ryo Uyama (上智大学)

英検: 高校入学時 3級 → 高校卒業時 準1級

TOEIC 高校入学時295点 → 高校卒業時 900点 (大学入学資格として活用)

TEST SKILLSを使ってTOEICの成績を大幅に上げたことで、大学進学を果たしました。